ME
NU

Сергій Шкляр

Партнер-засновник, адвокат

Телефон:

+380 44 390 55 33
Про юриста

Адвокат, доктор юридичних наук (тема дисертації — «Контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції в Україні: адміністративно-правові засади організації та функціонування»), Заслужений юрист України. Очолює практики врегулювання спорів, антимонопольного та конкурентного права, відносин з державними органами.

Додаткова
інформація
 • Досвід

  У 2015–2018 роках Сергій обіймав посаду заступника міністра юстиції України з питань виконавчої служби. На цій посаді опікувався питаннями запровадження в Украіні інституту приватних виконавців. Протягом 2016–2017 років був куратором напрямку представництва інтересів держави в судах, банкрутства та судовоії експертизи, а також представництва держави у закордонних юрисдикційних органах. В цей період Сергій здійснював процесуальне керівництво в більше ніж 50 спорах, у тому числі за реглламентами ICSID, ICC, SCC, UNCITRAL, LCIA.

  Окрім галузі юридичного консалтингу, Сергій працював на керівних позиціях у великих компаніях, зокрема British Petroleum, де він керував Групою корпоративного права та питань власності, а також на державній службі. Сергій працював в Управлінні розслідування правопорушень на ринку цінних паперів та правозастосування Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також у Державній податковій адміністрації. Протягом трьох років він був партнером Міжнародної юридичної компанії Hartmann & Рartners, очолював юридичну службу Корпорації «Моноліт».

 • Освіта

  Науковий ступінь доктора юридичних наук, тема докторської дисертації – "Контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції в Україні: адміністративно-правові засади організації та функціонування".

  Науковий ступінь кандидита юридичних наук, тема кандидатської дисертації –

  "Захист прав та інтересів суб’єктів господарювання у правовідносинах з органами Антимонопольного комітету України".

  Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, спеціаліст міжнародного права (спеціалізація — міжнародне приватне право), перекладач з німецької мови.

  Віденський економічний університет, курс міжнародного торговельного і податкового права.

  Одеський національний економічний університет, спеціальність — економіка підприємств.

  Українська академія корпоративного управління.

  З 01.09.2010 Сергій є старшим викладачем кафедри галузевих правових наук факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», курс з антимонопольного і конкурентного права.

  В 2018  закінчив Aspen Institute (http://aspeninstitutekyiv.org/).

  Тема семінару «Справедливість, закон і суспільство».

 • Публічна діяльність

  Сергій був членом Ради з питань судової реформи при Президентові України (Указ Президента України №826/2014) , розробником законів України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» та «Про виконавче провадження», розробником цивільного процесуального, господарського процесуального кодексів та кодексу адміністративного судочинства, розробником Законів «Про вищу раду правосуддя», «Про Конституційний суд Украіни», «Про забезпечення права на справедливий суд», «Про судоустрій та статус суддів».

  Сергій є головою Спостережної ради за виконанням вимог Закону України «Про фінансову реструктуризацію» (станом на 31.03.2021 Секретаріатом фінансової реструктуризації, який утворено Спостережною радою, зареєстровано 44 процедури реструктуризації на загальну суму 71,6 мільярдів гривень, з них 41 на суму 65,18 мільярдів гривень успішно завершено).

  Офіційний представник Міжнародної організації правового розвитку (IDLO) до 18.03.2015.

  Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді України з 2018 р.

  Заслужений юрист Украіни (Указ Президента Украіни №188/2019).

  Член Наглядової Ради найбільшого закритого клубу перших осіб середнього та великого бізнесу CEO Club Ukraine (створений у 2011 р.)

  Сергій є співзасновником неприбуткового партнерства держав СНД «Сприяння розвитку конкуренції», був експертом програми ЄС «TACIS» у проекті «Гармонізація системи конкуренції та державних закупівель зі стандартами ЄС».

   

  Монографії і публікації

  Сергій є автором та співавтором більш як 70 наукових та навчально-методичних публікацій, (у т.ч. в міжнародних і ліцензованих виданнях), співредактор науково-практичних коментарів до кодексів та законів України, зокрема:

  • Автор монографії «Захист прав та інтересів суб’єктів господарювання у правовідносинах з органами Антимонопольного комітету України». — К: Юстініан, 2015. — 196 с. Монографія присвячена проблемі забезпечення ефективного представництва інтересів суб’єктів господарювання в процедурах застосування конкурентного законодавства.
  • Співавтор коментаря «Застосування конкурентного законодавства. Практика України, ЄС, РФ та США». — К: Юстініан, 2014. — 248 с. Коментар, підготовлений у співавторстві з Н. Іваницькою, присвячений систематизації практики застосування конкурентного законодавства в національній та зарубіжних юрисдикціях.
  • Співавтор науково-практичного коментаря до Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (укр.). — К .: ВД «Юридична газета», 2013. — 176 с. Перше в Україні науково-практичне видання, що досліджує практику правозастосування законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, підготовлене у співавторстві з Г. Андрощук, Т. Бондарєвим та Н. Іваницькою.
  • Автор монографії «Контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції в Україні: проблеми удосконалення адміністративно-правового регулювання», 2018. — с. 466. Монографію присвячено комплексному дослідженню проблем та розробкам перспективних напрямів удосконалення адміністративно-правового регулювання контролю за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції.

  Співавтор двох посібників для Національної школи суддів України: "Захист економічної конкуренції" та "Державна допомога суб'єктам господарювання" (підготовлені ЄБРР у співпраці з ІДЛО у рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги «Тренінг із питань конкуренції та державної допомоги»). В посібниках висвітлені питання нормативного регулювання законодавства про захист економічної конкуренції, межі повноважень суду, інструменти доказування, тенденції судових спорів, поняття державної допомоги, практика суду ЄС та інше.

   

  Інші публікаціі:

  Наукові публікації

  • Шкляр С.В. Визначення групи суб’єктів господарювання при правозастосуванні норм конкурентного права. Юридичний журнал "Право України". 2021. №11-2021. С.103-114.
  • Андрощук Г. А., Шкляр С. В. Науково-практична робота "Конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції". - К . Юстініан, 2012. – 472 с.

  • Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України. Станом на 20 січня 2018 року / за заг. ред. Короєда С. О. – К.: Видавничий дім "Професіонал", 2018.– 400 с.
  • Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / за заг. ред. Галунька В. В. – К.: "Центр учбової літератури", 2018. – 752 с.
  • Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України / за заг. ред. Журавльова Д. В. – К.: "Центр учбової літератури", 2018. – 520 с.
  • Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / за заг. ред. Короєда С. О. – К.: "Центр учбової літератури", 2018. – 1168 с.
  • Науково-практичний коментар Закону України "Про виконавче провадження" / за заг. ред. Журавльова Д. В. – К.: "Центр учбової літератури", 2018. – 424 с.
  • Шкляр С. В. Підстави для оскарження рішень, дій (бездіяльності) органів АМК України (його посадових осіб), спонукання їх до вчинення певних дій / С. В. Шкляр // Вісник господарського судочинства України. – 2011. – №1. – С. 125–130.
  • Шкляр С. В. Види контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції / С.В. Шкляр  // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2017. – Випуск 5. – С. 122-128.
  • Шкляр С. В. Сутність державного регулювання економічної конкуренції в умовах ринкової економіки / С. В. Шкляр  // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2017. – Випуск 6. – С. 178-184.
  • Шкляр С. В. Щодо способів державного регулювання економічної конкуренції в умовах ринкової економіки / С. В. Шкляр  // Актуальні проблеми права: теорія і практика. – 2017. – № 33. – С. 255-264.
  • Шкляр С. В. Способи захисту прав та законних інтересів суб'єкта господарювання органами Антимонопольного комітету України / C.B. Шкляр // Вісник господарського судочинства. - 2011. - №3. - С. 141-146. 
  • Шкляр С. В. Підвідомчість справ з приводу оскарження дій та рішень Антимонопольного комітету України / С. В. Шкляр // Вісник господарського судочинства.- 2011.- №4. - С.143-149.
  • Шкляр С. В. Окремі проблеми конкуренційного процесу / С. В. Шкляр // Вісник Академії адвокатури України. - 2011. - № 1(20). - С. 50-57. 
  • Шкляр С. В. Актуальні проблеми законодавства України щодо охорони та захисту комерційної таємниці відповідно до міжнародно-правових засад / C. B. Шкляр // Юриспруденція теорія і практика. - 2007. - № 2 (28). - С. 13-24. 
  • Шкляр С. Міжнародно-правові засади охорони та захисту промислової власності від недобросовісної конкуренції / С. Шкляр // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 4 (136). - С. 19-23.
  • Шкляр С. В. Окремі проблеми процедурних і процесуальних аспектів справ, що розглядаються органами Антимонопольного комітету 14 України / С. В. Шкляр // Сучасні проблеми правової системи України : збірник матеріалів II Міжн. науково-практ. конф. Київ, 28 жовтня 2010 р. - К., 2011. - Вип. 2.-С. 185-189. 
  • Шкляр С. В. Проблема розмежування юрисдикцій господарських та адміністративних судів при розгляді антимонопольних спорів / С. В. Шкляр // Правові проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали міжн. науково-практ. конф. Харків, 23-24 лютого 2011 р. : у 4 т. - X., 2011. - Т. 2. — С. 106-108. 
  • Шкляр С. В. Специфіка реалізації суб'єктами господарювання права на захист своїх інтересів в органах АМК / С. В. Шкляр // Актуальні питання сучасних державотворчих та правотворчих процесів : матеріали науково-практ. конф. Запоріжжя, 24 лютого 2011 р. : у 3 ч. - Запоріжжя, 2011.-Ч. 1.-С. 110-112.
  • Шкляр С. В. Окремі проблемні аспекти зміни або скасування рішень Антимонопольного комітету України і визнання його дій неправомірними / С. В. Шкляр // Публічне та приватне право: шляхи вдосконалення законодавства і практики : матеріали міжн. науково-практ. конференція. Харків, 25-26 березня 2011 р. : у 2 т. - X., 2011. - Т. 2. - С. 115-117. 
  • Шкляр С. В. Питання розширення повноважень антимонопольних органів / С. В. Шкляр // Дні науки національного університету "Києво-Могилянська академія" на факультеті правничих наук 2011-2012: тези наук, доповідей та повідомлень на круглих столах 30 листопада 2011 р., 26 та 30 січня 2012 р. - К., 2012. - С. 94-97.
  • Шкляр С. В. Розмежування повноважень антимонопольних органів як гарантія захисту прав суб'єктів господарювання у правовідносинах з органами Антимонопольного комітету України / С. В. Шкляр // Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин: матеріали міжн.науково-практ.конф. Одеса, 18-19 травня 2012 р: у 2ч.-О., 2012.-Ч.П.-С.59-61.

  Публікації у міжнародних і ліцензованих виданнях

  • The Dispute Resolution
  • Review (5th Edition), Ukraine by S.Shklyar and M.Malskyy, p. 840 – 886.
  • Legal Background, Framework and Procedural Issues of Ukrainian Competition Law by Sergiy Shklyar, p. 233-236.
  • Ukrainian Competition Policy, Competition Law Insight, 8th March 2011.
  • Getting the Deal Through: Cartel Regulation 2011, Ukraine by Sergiy Shklyar, p. 268-273.

  Навчально-методичні публікації

  • Виконання судових рішень. Законодавство. Роз'яснення. Судова практика / за заг. Ред. С. В. Шкляра. – Київ: Юрінком Інтер, 2017. – 668 с.
  • Нормативний помічник виконавця. Практ. посібник / Упорядники Шкляр С. В., Чижмарь К. І., Журавльов Д. В. – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 208 с.
 • Відзнаки та нагороди

  • «Юридична Газета», дослідження «Вибір клієнта» 2020: Сергія відзначено серед кращих юристів антимонопольного права та ДПП / Інфраструктурних проєктів
  • Рейтинг «Українські юридичні фірми. Посібник для іноземних клієнтів» 2020: рекомендований у галузі судових спорів.
  • Best Lawyers 2021: названий експертом у галузях конкурентного та антимонопольного права, судових спорах
  • «Юридична Газета», дослідження «Лідери ринку: рейтинг юридичних компаній України» 2016 та 2017: увійшов в ТОП-10 ефективних держслужбовців від юридичного бізнесу.
  • «Юридична Газета», дослідження «Вибір клієнта»: рекомендований у галузі врегулювання спорів в Україні.
  • «Юридична Газета», дослідження «Кращі юристи очима колег з юридичного бізнесу» 2010–2011, 2012–2013: названий експертом у галузях судової практики, антимонопольного права, аграрного права та вирішення спорів.
  • «50 провідних юридичних фірм України 2013»: відзначений у судовій практиці.
  • Chambers Global та Chambers Europe 2012, 2013 та 2014: рекомендований у практиці врегулювання спорів з формулюванням «високопрофесійний та наполегливий адвокат, знає, чого він хоче, та робить все, щоб це отримати».
  • Best Lawyers 2013 та 2014: названий експертом у галузях сільського господарства, корпоративного права, трудового права та зайнятості, врегулювання спорів, злиттів і поглинань, нерухомості.
  • Who's Who Legal, CIS 2010 та 2011: рекомендований у галузях врегулювання спорів, конкуренції, державних закупівель, страхування та банкрутства.
  • International Who’s Who of Public Procurement Lawyers у 2012 та 2013: відзначений у галузі державних закупівель.
  • The Legal 500, Europe, Middle East & Africa 2010–2014: відзначений у практиках врегулювання спорів, конкуренції, податковому праві та в сфері інтелектуальної власності.
 • Членство в організаціях

  Міжнародна асоціація юристів (IBA)

  Асоціація правників України

  Київська міська колегія адвокатів

  Німецько-український союз юристів

  CEО club

 • Мови

  Англійська, Російська, Українська, Німецька,