ME
NU
Послуги
 • проведення аудиту з питань роботи із даними в компаніях
 • розробка стратегій передачі й захисту даних в компаніях (правові, організаційні, технічні заходи)
 • правовий супровід угод із даними в якості ключового активу
 • консультування щодо збору та обробки персональних даних (в тому числі, з питань застосування положень GDPR)
 • розробка корпоративних документів для забезпечення захисту даних: політики щодо роботи із даними, положення щодо конфіденційної інформації та комерційної таємниці, регламенти стандартизованих процесів, шаблони документів (в т.ч. адаптація документів міжнародних компаніях до вимог українського законодавства для подальшого використання структурними підрозділами в Україні)
 • розробка моделей договорів з питань конфіденційності (із врахуванням індустріальних особливостей бізнесу)
 • консультування із питань конфіденційності, персональних даних та обміну даних в договорах різних моделей та направленості
 • консультування з питань роботи з даними на робочому місці, розробка відповідних документів, регламентація використання електронних пристроїв
 • правовий супровід процедур внутрішніх корпоративних розслідувань
 • консультування щодо належного розголошення даних, заходів у випадку інцидентів із загрозою для безпеки даних, мінімізації негативних наслідків розкриття даних
 • консультування щодо роботи із категорією «чутливих» даних
 • розробка та проведення тренінгових програм, адаптованих до особливостей діяльності компаній