ME
NU
Окремий юридичний супровід

Заможні особи, приватні підприємці та сімейні компанії мають особливі інтереси та потреби, які вимагають окремого юридичного супроводу. Йдеться передусім про збереження та безпеку активів,  їх  примноження та, за можливості, нейтральна передача рідним та близьким. Часто власники приватних чи корпоративних статків бажають, щоб і після смерті їхня справа продовжувала працювати через заповіти чи фонди. Зрозуміло, що про це потрібно подбати заздалегідь.

Міждисциплінарний підхід

Особлива складність при обслуговуванні таких клієнтів полягає у необхідності міждисциплінарного підходу. Відповідальний супровід може забезпечити тільки юридична компанія, що розуміє комплексність ситуації та має компетентний персонал з глибоким знанням національного та міжнародного права, особливо в таких сферах, як корпоративне, податкове, сімейне та спадкове право.
Але, крім професійної компетенції, юридичний супровід сімейних компаній і приватних клієнтів вимагає також і довіри. Ми адвокати, тож як ніхто розуміємо, що саме довірчі стосунки з клієнтом мають бути збережені в першу чергу і за будь-яких обставин. У цьому, як і в питаннях юридичного супроводу, ми орієнтуємося на міжнародні стандарти.

Послуги

1. Корпоративне право

 • консультації з вибору найбільш відповідної юрисдикції для переведення активів з метою їхнього захисту від зазіхань з боку конкурентів, кредиторів та органів державної влади
 • допомога у виборі форми юридичних структур відповідно до інтересів клієнта (трасти, фундації тощо)
 • захист корпоративних прав клієнта, а також інших інтересів у стосунках з іншими учасниками бізнесу, за допомогою акціонерної угоди (shareholders agreement). Так, через правильне закріплення права на призначення органів управління компанією, переважного права придбання акцій, встановлення заборони на відчуження акцій чи їхню передачу у якості забезпечення можна отримати максимальний контроль над компанією та уникнути зазіхань партнерів
 • планування та закріплення правил успадкування сімейного майна після смерті голови сім’ї, а також контроль за виконанням цих правил

 

2. Податкове право

 • консультації щодо податкового законодавства різних країн
 • порівняльний аналіз податкових наслідків переведення активів у різні юрисдикції
 • аналіз статусу податкового резидента різних країн у випадку виникнення центру особистих та економічних інтересів за кордоном (придбання нерухомості, інкорпорація юридичної особи) або планування переїзду за кордон на постійне проживання
 • реєстрація у якості платника податків, розрахунок особистих податкових зобов’язань та ведення податкової звітності (допомога у підготовці податкових декларацій), ведення переговорів з податковими органами у різних країнах
 • розробка оптимізованої з т.з. оподаткування моделі придбання та володіння нерухомим та рухомим майном (автомобілі, яхти, літаки)
 • податкове планування та супровід процесу успадкування майна
 • створення персональних холдингових структур в іноземних юрисдикціях для спрощення та ефективного регулювання питань передачі майна у спадок, володіння сімейними статками та їхнього захисту
 • структурування інвестицій для ефективного оподаткування
 • розробка оптимальних шляхів виходу з бізнесу та супровід цього процесу
 • консультування та супровід придбання та продажу цінних паперів в іноземних юрисдикціях

 

3. Трасти та фонди

 • допомога у виборі юрисдикції для створення трасту чи приватного/сімейного фонду
 • допомога у рішенні щодо використання трасту чи приватного/сімейного фонду (наприклад, шляхом консультування стосовно різних податкових та юридичних аспектів заснування трастів/фондів у різних юрисдикціях та їхньої подальшої діяльності
 • розробка корпоративної структури, в яку буде імплементовано трастовий механізм чи фонд
 • розробка та узгодження з бенефіціарами та консультантами у відповідних юрисдикціях трастових угод, установчих документів фондов тощо
 • розробка системи корпоративного управління та контроля на рівні приватного/сімейного фонда


4. Зміна місця проживання

 • підбір юрисдикції, найбільш сприятливої для цілей клієнта
 • надання інформації про законодавство країн, які цікавлять клієнта
 • консультації з питань інвестування у різні юрисдикції
 • супровід придбання та утримання нерухомості, відкриття банківських рахунків та інвестування

 

5. Сімейне право

 • розробка, узгодження та укладення шлюбної угоди
 • розділ майна за наявності/відсутності шлюбної угоди
 • консультування стосовно можливих післяшлюбних розбіжностей
 • визнання шлюбу недійсним
 • представлення інтересів з юридичних питань, пов’язаних із громадянським шлюбом: права на майно, статус дітей
 • консультації щодо оподаткування у зв’язку з розділом майна


6. Право дарування та успадкування

 • складання угоди дарування, у т.ч. з умовами дарувальника
 • юридичний супровід при оскарженні угоди дарування
 • оформлення заповіту та розпорядчих документів на майно
 • складання угоди про спадок
 • виконання заповіту
 • сприяння при виконанні останньої волі за кордоном
 • юридична консультація щодо оформлення прийняття чи відмови від заповіту
 • оформлення спадку на корпоративні права, акції, у т.ч. в іноземних юрисдикціях
 • медіація у суперечках про спадок (згідно із заповітом; за законом — у відсутності заповіту)
 • консультування з оподаткування операцій дарування та успадкування, у т.ч. в іноземних юрисдикціях