ME
NU
Команду практики складають висококваліфіковані досвідчені професіонали

Команду практики складають висококваліфіковані досвідчені професіонали, які спеціалізуються на енергетиці та природних ресурсах, екології, видобутку вугілля та корисних копалин, розвідці вуглеводнів та відновлювальній енергетиці, виробництві енергії з біомаси та відходів, когенерації, традиційній та відновлювальній електроенергетиці.
Ми надаємо кваліфіковані послуги у таких секторах, як енергетична, нафтогазова, вугільна, лісова, гірнича галузі, водна промисловість, видобутку корисних копалин, відновлювана та традиційна енергетика, біопаливо, комбіноване виробництво тепла та електроенергії. Серед наших клієнтів — потужна компанія, що реалізує інвестиційні проекти у геологорозвідувальній діяльності, компанія, що входить до міжнародної групи енергетичних та нафтохімічних компаній та займається видобутком нафти та газу, світовий лідер з трейдингу енергопродуктами, незалежна компанія з розвідки та видобутку нафти й газу в Україні та багато інших.

Ми розуміємо структуру ринків

Ми розуміємо структуру ринків, технології та нормативне регулювання у кожній із сфер бізнесу, пов’язаного з природними ресурсами. У юридичній експертизі ми застосовуємо не тільки знання української практики та законодавства, але й найкращий європейський та міжнародний досвід.

Юристи Arzinger допомагають знаходити унікальні рішення, будувати чіткі бізнес-стратегії та забезпечувати ефективність господарської діяльності. Запорукою цьому — наш досвід у банківському, фінансовому, антимонопольному, корпоративному праві, праві інтелектуальної власності, будівництві та нерухомості, судовому та досудовому врегулюванні спорів, міжнародному арбітражі, відносинах з державними органами, а також активна співпраця з юристами з практики вирішення спорів, практик корпоративного, фінансового та податкового права.

Послуги:
 • комплексний юридичний супровід проектної діяльності підприємств
 • правовий супровід отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, впровадження систем екологічного менеджменту
 • консультування з перевезень небезпечних вантажів
 • послуги із структурування та укладення угод про розподіл продукції та договорів про спільну діяльність у сфері геологічної розвідки та промислового видобування природних ресурсів між приватним бізнесом та державним сектором
 • юридичне забезпечення отримання спеціальних дозволів на користування надрами
 • юридичний супровід розвідки та розробки родовищ корисних копалин, використання природних ресурсів
 • консультування з юридичних питань, які виникають в процесі видобутку та реалізації корисних копалин
 • надання юридичної допомоги щодо екології: розробка проектної документації, її супровід, участь у справах щодо оскарження рішень суб’єктів владних повноважень, справах щодо отримання дозволів на викиди, оскарження незаконних дій щодо проведення перевірок; оскарження рішень щодо відмови у видачі ліцензій
 • розробка угод про надрокористування та ліцензійних угод
 • правовий супровід взаємодії з державними органами щодо спеціальних дозволів на користування надрами, отримання інших дозволів та ліцензій
 • судове та досудове врегулювання спорів із органами державної влади та суб’єктами господарювання
 • представництво інтересів клієнта у міжнародних арбітражах
 • юридичні послуги у сфері екології: ліцензування та сертифікація, супровід екологічної документації, розробка та погодження проектної документації.
Ключові експерти
Партнер-засновник і керуючий партнер, адвокат