ME
NU
Послуги для нерезидентів - іноземних інвесторів
 • податкове структурування інвестицій та фінансування бізнес-проектів в Україні;
 • комплексний податковий супровід придбання чи продажу бізнесу, зокрема:
 •     перевірки податкового стану компаній; 
 •     податкове структурування купівлі-продажу бізнесу та фінансування транзакцій;
 •     податкові аспекти транзакційних угод та інших документів;
 •     консультування та представництво при обговоренні податкових аспектів транзакцій.
 • податкова реєстрація нерезидентів при купівлі українських компаній та нерухомості, а також у разі відкриття банківських рахунків та представництв (філій) в Україні;
 • консультування щодо наявності постійного представництва нерезидента в Україні, а також реєстрація та податкова звітність постійних представництв;
 • консультування з податкових аспектів угод про розподіл продукції (УРП), а також  супровід та представництво при укладанні таких угод;
 • консультування з питань міжнародного обміну фінансовою та податковою інформацією;
 • консультування та допомога в поверненні надміру сплачених українських податків;
 • супроводження податкових перевірок нерезидентів в Україні, а також адміністративне та судове оскарженням рішень податкових органів;
 • набуття та припинення статусу податкового резидента України;
 • представництво в податкових та митних органах України;
 • консультування та допомога з інших питань українського та міжнародного оподаткування.
Послуги для резидентів – юридичних осіб
 • податкове планування та структурування бізнес-проектів та реорганізацій;
 • комплексний податковий супровід придбання чи продажу бізнесу, зокрема:
 •     перевірки податкового стану компаній; 
 •     податкове структурування купівлі-продажу бізнесу та фінансування транзакцій;
 •     податкові аспекти транзакційних угод та інших документів;
 •     консультування та представництво при обговоренні податкових аспектів транзакцій.
 • консультування з приводу підготовки податкової звітності та митних декларацій;
 • діагностика (перевірка) українських компаній з податкових  та/чи митних питань;
 • консультування щодо дотримання вимог для застосування податкових пільга при виплатах нерезидентам;
 • підготовка до та/чи супроводження податкових та митних перевірок, а також адміністративне та судове оскарженням рішень податкових та митних органів;
 • консультування, звітність та документація з питань трансфертного ціноутворення;
 • розробка та/чи внесення змін до проектів договорів та інших юридичних документів  для попередження негативних податкових наслідків;
 • підготовка запитів та отримання податкових роз’яснень з питань українського та міжнародного оподаткування, а також з трансфертного ціноутворення;
 • консультування та допомога в отриманні сертифікатів податкової резидентності, довідок про сплату податків та інших податкових і юридичних документів;
 • представництво в податкових та митних органах України;
 • консультування та допомога з інших податкових, митних та/чи митних питань.
Послуги для резидентів – фізичних осіб
 • податкове планування та структурування, включаючи адаптацію до податкових змін в Україні та світі корпоративних структур, операційних моделей ведення бізнесу та фінансування проектів;
 • комплексний податковий супровід українських бенефіціарів і їх структур при виході на міжнародні ринки капіталу;
 • підготовка та подача податкових декларацій фізичних осіб-резидентів;
 • консультування щодо зарахування іноземних податків в рахунок українських податків;
 • консультування з питань податкової амністії;
 • консультування та звітування з питань контрольованих іноземних компаній (КІК);
 • консультування та супровід припинення податкового резиденства України, а також набуття податкового резиденства в інших країнах;
 • підтвердження для іноземних банків щодо дотримання фізичними особами – резидентами та їх структурами вимог податкового законодавства;
 • підготовка запитів та отримання податкових роз’яснень з питань українського та міжнародного оподаткування;
 • консультування та допомога в отриманні сертифікатів податкової резидентності, довідок про сплату податків та інших податкових і юридичних документів;
 • представництво в податкових та митних органах України;
 • консультування та допомога з інших питань українського та/чи міжнародного оподаткування.
Маркетингові матеріали