25.07.2016

№ 104 - Червень 2016

Випуск  № 104 - June 2016

 

У цьому випуску:

 

ЕНЕРГЕТИКА

ГАЗ

"Газпром" виграв Стокгольмський арбітраж

Оскарження "Газпромом" штрафу АМКУ

Затверджено типовий договір поставки газу для теплокомуненерго

Встановлення системи індивідуального обліку природного газу для споживачів

ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ, ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Прийнято національні стандарти з енергоаудиту та енергетичного менеджменту

На території зони ЧАЕС пропонується створити радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Стимулювання використання побутових відходів як альтернативного джерела енергії

Пропонується звільнити від оподаткування видобуту понад базові обсяги вуглеводневу сировину

Пропонується ввести податок на розміщення побутових відходів

Підвищення прозорості у видобувних галузях

 

НЕРУХОМІСТЬ

Врегульовано питання утримання багатоквартирних будинків до призначення управителя

Орендна плати та плата за землю в зоні АТО не нараховуються

Викуп державних та комунальних земель, розташованих під приватною нерухомістю, пропонується спростити

Зареєстровано Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності

 

КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО

Скасована обов’язкова державна реєстрація іноземних інвестицій

 

ПОДАТКОВЕ ПРАВО

Принцип "витягнутої руки" для неконтрольованих операцій

Дата виникнення права на податковий кредит

Особливості оподаткування ПДВ операцій з програмною продукцією

Нарахування представництвом єдиного соціального внеску на дохід працівника-іноземця

 

ПРАКТИКА ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

ЦИВІЛЬНІ СПОРИ

Не допускається об'єднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства, якщо інше не встановлено законом

У рішенні про звернення стягнення на предмети іпотеки шляхом їх продажу на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження має бути зазначено початкову ціну предмета іпотеки для його подальшої реалізації

Положення договору фінансового лізингу є несправедливими, якщо містять умови про зміни у витратах за договором, крім відсоткової ставки

Факт укладення договору позики має підтверджуватись належними та допустимими доказами

Після введення в банку тимчасової адміністрації кошти можна стягнути лише в порядку закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"

Договір оренди землі набуває чинності з дня проведення його державної реєстрації

ГОСПОДАРСЬКІ СПОРИ

Грошове зобов'язання може виникати з факту наявності боргу, встановленого рішенням суду

Грошове зобов'язання може виникати з факту завдання майнової шкоди іншій особі

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з дня початку процедури ліквідації банку здійснює керівництво банку, а також наділена правом видачі та підписання довіреностей від імені банку

Відповідальність за завдану шкоду може наставати лише за наявності 4 підстав: наявність шкоди, протиправна поведінку заподіювача шкоди, причинний зв'язок між шкодою та протиправною поведінкою заподіювача і вина

ПОДАТКОВІ СПОРИ

Щодо оподаткування на території України процентів за кредитним договором, сплачених нерезиденту

Щодо оподаткування на території України процентів за користування майном згідно із договорами фінансового лізингу, сплачених нерезиденту

Сільськогосподарське підприємство - суб'єкт спеціального режиму оподаткування не звільняється від обов’язку сплати штрафу у розмірі 3 відсотків від виправленої суми заниженого податкового зобов'язання

Статус фіктивного підприємства несумісний з легальною підприємницькою діяльністю

Річний розмір орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, який підлягає перерахуванню до бюджету, має відповідати вимогам Податкового Кодексу 

Щодо притягнення платника податків до відповідальності у вигляді стягнення до бюджету суми податків, зборів (обов'язкових платежів), що підлягали нарахуванню без застосування податкової пільги