27.12.2018

Монографія Сергія Шкляра, партнера-засновника, адвоката, доктора юридичних наук. «Контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції в Україні: проблеми удосконалення адміністративно-правового регулювання»

У роботі узагальнено та проаналізовано сучасні теоретико-правові, нормативно-правові, аналітичні, методичні й практичні аспекти адміністративно-правового регулювання контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції в Україні. Розкрито та систематизовано загальні поняттєво-категорійні питання обраної проблематики: з’ясовано сутність та способи державного регулювання економічної конкуренції як об’єкта державного контролю та адміністративно-правового регулювання. Значна увага приділена розкриттю системи контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції: всебічно досліджено його принципи, види, суб’єкта та об’єкти такого контролю. Ґрунтовно досліджено систему органів контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, з’ясовано особливості адміністративно-правового статусу зазначених органів, визначено форми та методи їхньої діяльності, а також розкрито особливості адміністративно-правового статусу Антимонопольного комітету України як суб’єкта контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції. З огляду на важливість гармонізації законодавства України з принципами законодавства Європейського Союзу значний акцент у роботі здійснено на аналізі та дослідженні міжнародних стандартів здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, виокремлено передовий досвід зарубіжних країн у зазначеній сфері. На основі дослідженого матеріалу здійснено відповідні теоретичні узагальнення та розроблено подальші шляхи підвищення ефективності здійснення контролю в зазначеній сфері та внесення змін до чинного законодавства.