Коментар «Застосування конкурентного законодавства. Практика України, ЄС, РФ та США»

У жовтні 2014 року Всеукраїнське громадське об’єднання «Асоціація протидії недобросовісній конкуренції» разом із Адвокатським об’єднанням Arzinger видали коментар «Застосування конкурентного законодавства. Практика України, ЄС, РФ та США». Видання під загальною редакцією С. В. Шкляра, адвоката, к. ю. н., партнера-засновника, та Н. А. Іваницької, адвоката, к. ю. н., старшого юриста Arzinger, присвячене систематизації практики застосування конкурентного законодавства в національній та зарубіжних юрисдикціях. Збірник містить ключові позиції антимонопольних відомств та судів у таких питаннях як: антиконкурентні узгоджені дії; зловживання монопольним (домінуючим) становищем; концентрація і узгоджені дії; захист від недобросовісної конкуренції.

Автори коментаря «Застосування конкурентного законодавства. Практика України, ЄС, РФ та США» виходили з того, що систематизація напрацювань судів та відомств у сфері практики правозастосування конкурентного законодавства відіграє важливу роль для забезпечення передбачуваності закону і розуміння логіки, якою керуються відповідні органи.

Конкурентне законодавство без дослідження практики його інтерпретації правозастосовними органами не наповнене реальним змістом. Еволюція підходів, яку можна спостерігати у юрисдикціях із значною історією конкурентного законодавства доводить, що удосконалення і лібералізація втручання держави у економіку через регулювання конкурентних відносин, – це тривалий і складний процес.

Зокрема, вирішення судами спорів у сфері економічної конкуренції пов’язане із тлумаченням законодавства, що містить оціночні категорії, збірні та узагальнені критерії, які підлягають застосуванню з огляду на обставини економічного змісту. Завдання судів в цьому аспекті полягає не тільки у дотриманні букви і духу юридичного закону, але й в прийнятті рішення, яке є ефективним і розумним також і з точки зору економічних законів.

Антимонопольні відомства часто стоять перед надскладною дилемою: залишатись в межах опрацьованих підходів і не відставати від технологічного поступу, який визначає умови розвитку економіки і функціонування ринків.
Саме тому, національний правозастосовний досвід слід аналізувати і систематизувати. Він також повинен бути об’єктом критики для того, щоб системні помилки було виявлено і випралено, а прогалини у розумінні окремих категорій було заповнено виправданими та перевіреними позиціями.
Україніське конкурентне законодавство (Закон України «Про захист економічної конкуренції» та Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції») формувалось на основі німецької моделі правового регулювання економічної конкуренції, яка своєю чергою сконцентрувала віковий європейський досвід у цій сфері. Тому є виправданим і навіть потрібним звертатись до практики застосування конкурентного законодавства у європейських юрисдикціях з метою осучаснення підходів та уникнення правозастосовних помилок.
Автори видання не ставили за мету охопити весь обсяг правозастосовної практики, що існує в Україні та світі. Це не є можливим, і за нашим переконанням, це не є потрібним. Цей коментар є збірником найцікавіші судові рішення українських судів, судів ЕС, РФ, Еврокомісії, які можуть бути корисними для розуміння всіх типів спорів, які належать до категорії справ, що виникають із застосуванням конкурентного законодавства.
Коментар розрахований на адвокатів, суддів, працівників органів Антимонопольного комітету України, юристів-практиків, науковців, підприємців, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

З питань придбання книги, будь ласка, звертайтесь у видавництво "Юстініан" за телефоном (044) 230 01 73 (74).