Науково-практичний коментар до Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»

Авторський колектив:

Геннадій Андрощук, к.е.н., доцент, завідучщий лабораторією правового забезпечення розвитку науки та технологій НІІ інтелектуальної власності НАПрН України

Тімур Бондарєв, адвокат, керуючий партнер АО Arzinger

Наталія Іваницька, адвокат, к.ю.н., старший юрист АО Arzinger

Сергій Шкляр, адвокат, к.ю.н., партнер-засновник АО Arzinger, президент Асоціації протидії недобросовісній конкуренції (АПНК) 


Видання присвячене висвітленню практичних проблем, що виникають при інтерпретації положень Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», і рекомендовано науковою радою Науково-дослідницького інституту інтелектуальної власності НАПрН України. 

Цу є першим в Україні науково-практичним виданням, що досліджує практику правозастосування законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. Коментар побудований таким чином, щоб надати читачу можливість відстежити кваліфікацію антиконкурентних порушень, ознайомитись з доктринальними тлумаченнями, практикою правозастосування органів Антимонопольного комітету України та господарських судів, підходами до розгляду аналогічних справ іноземними конкурентними відомствами і судами, а також розвинути навички техніки тлумачення оціночних понять, ключових у конкурентному законодавстві.

З питань придбання книги, будь ласка, звертайтеся до видавництва ВД «Юридична газета»:
тел.: +38 (044) 303-91-11
e-mail: info@yur-gazeta.com