Реклама та промоція

Ви можете надіслати нам повідомлення електронною поштою,
заповнивши наступну форму:

Роль і значення реклами в сучасному світі важко переоцінити. Це є найважливішою складовою комплексу маркетингових та PR заходів будь-якої компанії. Ринок рекламних послуг стрімко розвивається, а законодавство, яке його регулює, з кожним роком ускладнюється, відповідно породжуючи необхідність детального вивчення та аналізу застосування його приписів. Функціонування як рекламного бізнесу, так компаній-споживачів його послуг потребує належної правової підтримки.

Високий рівень конкуренції змушує виробників та дистриб’юторів здійснювати пошук та розробку різноманітних альтернативних способів промоції. Останнім часом все більш популярними стають такі способи промоції як спонсорство різноманітних культурних, спортивних заходів, теле- та радіопередач, різноманітні BTL-активності, direct mail, POS-матеріали, мерчандайзинг, Product Placement, SMS-інформування, рекламування за допомогою Інтернет ресурсів та соціальних мереж та ін. Правове регулювання таких альтернативних методів промоції в нашій країні ще не надто розвинене, а подекуди взагалі відсутнє, що створює ризики суб’єктивного підходу контролюючих органів при вирішені питання про законність та прийнятність таких методів.

Окрім загальних вимог до реклами законодавством України встановлюються особливі вимоги для певних видів товарів та послуг, наприклад лікарських засобів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, об’єктів будівництва, фінансових послуг, окремих харчових продуктів та. ін. При цьому простежується тенденція до посилення регулювання реклами таких особливих товарів та послуг, встановлення все жорсткіших обмежень та навіть повної заборони реклами деяких товарів та послуг.

Також спостерігається зростаючий інтерес контролюючих органів до сфери реклами. Так, Антимонопольний комітет України у своїх звітах зазначає, що основними видами порушень у вигляді недобросовісної конкуренції та дій, що містять її ознаки, є випадки поширення інформації, що вводить в оману та неправомірне використання позначень, рекламних матеріалів, оформлення упаковки тощо. Особлива увага Антимонопольного комітету України зосереджена на виявленні та припиненні оманливої реклами ліків та продуктів харчування, оскільки така реклама може створити загрозу життю та здоров’ю громадян, а також фінансових послуг, оскільки це може призвести до втрати багаторічних грошових заощаджень. Конкретний розмір штрафів за такі порушення не встановлений, а також відсутня чітка методика розрахунків таких штрафів (штраф у розмірі до 5 % доходу від реалізації продукції групи компаній за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф), тому штрафи можуть досягати дуже великих розмірів. Максимальний розмір штрафу, накладений Антимонопольним комітетом України за розповсюдження інформації, що вводить в оману досяг 7,6 млн. гривень.

Таким чином, в сучасних умовах ведення бізнесу та суперечливого і мінливого нормативно-правового регулювання реклами, суб’єкти господарювання потребують кваліфікованої юридичної допомоги.

Юристи Arzinger мають значний досвід роботи із законодавством про рекламу та рекламну діяльність, засоби масової інформації, авторським правом та іншими суміжними правовими галузями та інститутами. Висококваліфіковані спеціалісти компанії активно залучені у процеси аналізу та погодження рекламних та промоційних кампаній, матеріалів, а також схем промоційних заходів в різних ринкових сегментах, в тому числі в тих, де до реклами застосовуються жорсткі регуляторні вимоги: у фармацевтичному, алкогольному, тютюновому, харчових продуктів тощо. Унікальний досвід наших фахівців у цій сфері є активним помічником для сучасного бізнесу в плані мінімізації ризиків, що можуть виникати на різних етапах його провадження.

Ми здійснюємо комплексний аналіз рекламних та промоційних матеріалів на відповідність загальним вимогам законодавства про рекламу, спеціальним вимогам законодавства про рекламу окремих товарів, вимогам конкурентного та антимонопольного законодавства, законодавства про авторське право та суміжні права, іншим вимогам.

Arzinger надає у цьому напрямку широкий спектр юридичних послуг, зокрема:

 • юридичний супровід і правовий аудит рекламних кампаній і PR діяльності;
 • правовий аналіз окремих рекламних продуктів (телероликів, статей, макетів, промоматеріалів тощо);
 • розробка та юридичний аналіз договорів про надання рекламних та маркетингових послуг;
 • розробка та юридичний аналіз договорів у сфері business development (промоція продуктів третьою особою, спільна промоція тощо);
 • юридичний супровід діяльності виробників, розповсюджувачів реклами (в тому числі зовнішньої і внутрішньої) та рекламодавців;
 • юридичний супровід та правовий аналіз різноманітних заходів рекламного характеру (напр., розповсюдження безкоштовних зразків (sampling));
 • представництво інтересів клієнта у відносинах з державними контролюючими органами, в тому числі Антимонопольним комітетом України, органами з питань захисту прав споживачів, Національною радою з питань телебачення та радіомовлення, органами місцевого самоврядування, іншими органами, що здійснюють контроль та регулювання діяльності з виробництва, розміщення та розповсюдження реклами;
 • юридичний супровід рекламування окремих видів товарів, в тому числі лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, тютюнових та алкогольних виробів, цінних паперів та об’єктів будівництва;
 • представництво інтересів клієнта в судах у справах щодо рекламної та промоційної діяльності;
 • консультування з питань застосування рекламного законодавства, дотримання конкурентного та антимонопольного законодавства під час провадження рекламної діяльності;
 • консультування з питань рекламної діяльності в мережі Інтернет;
 • юридичний супровід розміщення реклами на телебаченні, радіо, у друкованих засобах масової інформації;
 • юридичний аналіз альтернативних способів промоції (шляхом SMS повідомлень, BTL-активностей, прямої розсилки (direct mail), POS-матеріалів, мерчандайзингу, вебінарів, розміщення рекламних матеріалів у соціальних мережах тощо);
 • юридичний аналіз порівняльної та прихованої реклами (напр., product placement)
 • юридичний супровід отримання дозволів, погоджень на розміщення реклами та ін.