Інтелектуальна власність

 

Завантажити

Практика інтелектуальної власності

РОС.АНГЛ.

 

Компанія Arzinger надає комплексні юридичні послуги, пов’язані з обігом об’єктів права інтелектуальної власності:

 • реєстрація (національна система, міжнародна система, реєстрація в інших юрисдикціях);
 • арбітраж, судові спори та громадські слухання (спори, що виникають у разі порушення прав інтелектуальної власності, подання заяв про захист прав інтелектуальної власності, недобросовісної конкуренції  тощо);
 • юридичний супровід процесу розпорядження правами інтелектуальної власності (договори про передачу виключних майнових прав, ліцензійні договори та інші види документів);
 • інвестиції в об’єкти інтелектуальної власності, зокрема оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності та ідентифікація об’єктів інтелектуальної власності (структурування «IP- пакету»);
 • питання оподаткування операцій з об’єктами права інтелектуальної власності;
 • проведення Due Diligence об’єктів права інтелектуальної власності під час злиття/поглинення, продажу бізнесу, переговорів про ліцензування чи укладення договору франшизи, продажу/купівлі патента, торгової марки, об’єкта авторського права.

Торгові марки

Торгові марки відіграють ключову роль у конкурентних правовідносинах та приверненні уваги споживача. Крім того, це головні ідентифікатори брендів, які можуть збільшувати чи знижувати їх вартість. Це і є основні причини необхідності захисту прав інтелектуальної власності на торгові марки.

Ми допоможемо Вам знайти механізм захисту Ваших торгових марок, в тому числі, у разі їх незаконного розміщення у складі доменних імен в Інтернеті.

 

Винаходи, промислові зразки і корисні моделі

Це найбільш цінні та складні об’єкти права інтелектуальної власності - тому вони є найвразливішими. Винаходи, промислові зразки і корисні моделі набувають захисту безпосередньо з моменту їх реєстрації та до моменту вхождення до сфери суспільного надбання (припинення строку дії охоронного документа).

Особливу увагу наші спеціалісти  приділяють питанням патентних спорів.

Зокрема, якщо Вам стало відомо про незаконне використання Вашого винаходу, промислового зразка або корисної моделі, ми зможемо допомогти Вам зрозуміти, чи наявне порушення, проведемо попередню експертизу, зберемо докази для того, щоб звернутися до судових органів з метою встановлення заборони використання  Вашого винаходу, а також відшкодування збитків.

У разі, якщо з претензією про порушення прав на об’єкт інтелектуальної власності звернулися до Вас, ми допоможемо визначити, чи дійсно вимоги обґрунтовані, розробити правову позицію щодо можливості відстоювання Ваших інтересів у суді, а також знайти слабкі місця в обсязі патентного захисту опонента. Існує можливість того, що його захисний документ є слабким і це дозволить Вам звернутися до суду із зустрічною вимогою визнати такий документ недійсним з причин відсутності умов патентоздатності. Часто буває, що недобросовісні «винахідники» реєструють такі винаходи з метою шантажу учасників ринку, які легально використовують свої розробки.

Для того, щоб бути більш впевненим у новизні, винахідницькому рівні та промисловій застосовності свого винаходу, а також в патентній чистоті Вашої розробки, ми рекомендуємо Вам проводити комплексний патентний пошук перед його реєстрацією. Ми допоможемо Вам не лише визначити можливість здійснення реєстрації Вашого винаходу, промислового зразка або корисної моделі, але й побачити Ваших потенційних конкурентів, що може значно допомогти у виборі стратегії поведінки під час втілення винаходів у життя.

 

Комерційна таємниця

Комерційна таємниця може підвищити вартість гудвілу компанії і стати цінним нематеріальним активом, якщо вона добре структурована (напр. відділена від іншої інформації на підприємстві) і захищена (напр. доступ до неї обмежений). Ми надамо Вам всі правові інструменти, необхідні для того, щоб зробити Вашу комерційну таємницю ТАЄМНИЦЕЮ.

 

Авторські права

Об’єкти, які охороняються авторським правом, відмінні так само, як і потреби їх авторів та інших власників прав інтелектуальної власності (суміжних прав):

 • книги та інші літературні твори;
 • твори мистецтва;
 • фільми та музика;
 • комп’ютерні програми;
 • інше.

Розуміючи, що ідея як така є більш привабливою для «запозичення», ми завжди можемо обрати найкращі способи її вираження (форму), щоб захистити її відповідно до законодавства про авторське право.

 

Авторське право і Інтернет

Неправомірне використання контенту, захищеного законом про авторське право, в наші дні стало звичною практикою. Порушення такого виду є нагальною проблемою, при цьому автор може зіткнутися з неефективністю правових механізмів, застосовуваних для захисту його прав.

Ви можете надіслати нам повідомлення електронною поштою,
заповнивши наступну форму: